STAVEBNÁ FIRMA

O NÁS

Spoločnosť RAIL Group a.s. bola založená 1.1.2005 ako spoločnosť s ručením obmedzeným a v roku  2014 sa transformovala na akciovú spoločnosť.

Našou hlavnou činnosťou sú generálne dodávky rekonštrukcií pozemných stavieb.

Spoločnosť sa na stavebnom trhu predstavila komplexnou rekonštrukciou železničnej stanice v Košiciach, z ktorej vybudovala modernú stanicu 21.storočia.

Oblasť komplexných rekonštrukcií  sa postupne stala našou dominantou, vďaka vysokej odbornosti našich zamestnancov.

Naša spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek noriem STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016 a STN ISO 45001:2019

STAVBY

Železničná stanica v Košiciach

1.nástupište ŽST Košice

ŽST Bratislava interiér

Lužianky – výstavba protihlukových cien

ŽST Zvolen

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Železničnej 1

KARIÉRA

Aktuálne voľné pozície:

Momentálne nemáme žiadnu voľnú pozíciu.

Aktuálne voľné pozície:

Momentálne nemáme žiadnu voľnú pozíciu.

KONTAKT

Adresa

.
Rail Group a.s.

Mlynské nivy 36
821 09 Bratislava

projekt manažér

.
Ing. Katarína Maňkošová
+421 915 696 835
mankosova@railgroup.sk

realizácia stavebných prác a verejné obstarávanie

Ing. Helena Hrobáková
+421 918 117 420
hrobakova@railgroup.sk